Cher Bono "Helga"---hennes inofficiella jaktprovdebut

                       

                              Helgas kritik 

Samarbetsvilja och allman effektivitet: God

Sök: Börjar utmärkt, finner 4 vilt, tappar farten därefter

Fart: God

Uthållighet: OK

Näsa: Använder sin näsa bra

Dirigerbarhet: God

Markeringsförmåga: Utmärkt   Land bra

Skottreaktion: Lugn och fin

Apporteringslust: Stor, fina avlämningar

Apportgrepp: Mjukt                 

Simförmåga och arbetsvillighet i vatten Går i och simmar bra.

Hundens uppträdande under provet: Lugn och fin, effektiv

Sammanfattande kritik: En arbetsvillig tik som med mer rutin kommer att bli en bra jakthund.