Windleaf Disco  -  Macita's Dr Ruth  - puppies born 10 sept 2017

.

Macita's Zoega Swing

                             "Zoega"

Macita's Can Can

                              "Tussi"
Macita's Disco Ball                            "Molly"

Macita's Flamingo Quintet

                               "Ingo"

Macita's Musical Dancer

                              "Musse"

Macita's Tipsy Galliano

                                 "Gali"

Macita's Lambert Walk

                                  "Baloo"

Macita's Bruce Dancing in the Dark

                                 "Bruce"

Macita's Jive Chassť

                                  "Hasse"