Övrigt/other 2003

Macita's Irresistible Soya Äg Åsa Säfsten, Umeå    3:a lkl I
Macita's Shehere Zade Äg Marianne Austad, Norge  8:e plats retrievermästerskapet i Norge
lydnadskl I
Macita's Elvis Costello   Äg Nina S-Pekkala , Kiruna 1:a llk I (inoff)
Macita's Irresistible Soya     Äg Åsa Säfsten, Umeå  2:a lkl I
Macita's Irresistible Soya     Äg Åsa Säfsten, Umeå  1:a lkl I
Macita's Shehere Zade   Äg Marianne Austad, Norge 1:a lkl 2
Macita's Lord Mardil      Äg Magnus Larsson, Luleå genomförd mentalbeskrivning
Macita's Elvis Costello   Äg Nina S-Pekkala, Kiruna 1:a lkl I
Macita's Moses                     Äg Johanna Lageholm, Kiruna  genomförd mentalbeskrivning
Macita's Shehere Zade         Äg Marianne Austad, Norge  1:a lkl 2   NEW!