Övriga resultat/other results 2020

Macita's Maia Divine Macita's o Margareta Löfgren, Skellefteå Nosework: Godkänt doftprov 1/eucalyptus