Take a look in Macita's galleri

 

                         En sida med valpägarnas egna bilder -   the puppieowners own sides   
     

                              Gänget Macita's en fin vårdag i mars 2011 - headphotos from Macita's kennel

                    2     Resa Norge 2009 - trip to Norway
                           Resa Alfta 2010 -    trip to Alfta
                           Resa Gotland 2008 och  Gotland 2010-  trip to Gotland

                    3    Träningskväll 2009 hos Erica - training retriev
                           Spårträning 2010  -
training schwiess

                    4     gra typiska Macita´svalpar under årens lopp -    typical puppies from Macita's

                    5     En lyckad  kombination-foton på fyra syskon ur C-kullen -   a good combination from past     

                         6      Andra vuxna Macita´shundar att titta på -    grown Macita'sdogs to look at 

                    7    
Foton på fyra syskon ur H-kullen - four from one litter