MACITA´S PRESENTERAR/presenting  

 

                    

                                     
                    
                                                         
                 
                                                                                                                    
                          Look at photos from litters 2011 -2022:   Previous litters       /   Några tidigare kullar - titta på  foton!                     
.                                                 
                                                                                                   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2024
KULL/LITTER


Hungry Heart's the Code  - Macita's Maia Devine

                                                                 
Vi har ändrat i vår planering och kommer att para Maia på nästa löp.

                                                       Leverans av valpar 2025                                                               
                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                

                                                

                                                                                                    HOME