nästan alla kom med på bilden ...utevistelse under 7 veckor