Utställningsresultat 2021 / Showresults

.

Date Name/Owner Results
Bygdsiljum, SKK domare Hans Almgren
 4/7 Macita's Lambert Walk, äg Björn Linden Umeå EXC ökl CK
.
Macita's Maia Divine, äg Margaretha Löfgren, Skellefteå + Macita's VG ökl
.
5/9 Vännäs SSRK domare Aleksandra Palumbo
Afinmore Alcander, äg Macita's EXC, 2 ökl CK, Bhkl 3
Macita's Maia Divine, äg Margaretha Löfgren, Skellefteå + Macita's EXC, 2 ökl CK
Macita's Cloudless Juno, äg Carina Burström, Bjurholm EXC, 1 Vetkl CK, BIR-veteran
.
.