Viltspårsresultat/schweiss 2009

                                                                

                                                                                                ökl  =  öppen klass/

När/when     Name Ägare/owner Resultat Domare/judge
. .
Juni Macita's Valencia Dream Johanna Bäck, Kiruna 1 ökl Anders Segerlund
. .
10/8 Macita's Zingre Dove Ann-Sofie Johansson, Luleå godkänd anlagsklass Lennart Nordin
. .
. Macita's Cliff Richard,  Fam Nilsson, Skellefteå 3:a ökl Erik Björne
. .
22/8 Macita's Moll Mentos Malin Lundström, Rosvik 1 ökl Ulf Wiklund
. .
22/8 Macita's Bellman Cheers Bengt Hällström, Älvsbyn godkänd anlagsklass Ulf Wiklund
. .
. Macita's Blue Hill Eva Dahlskog, Skellefteå godkänd anlagsklass Erik Björne
. .
. Macita's Strawberry Licorice Ulla Danielsson, Skellefteå godkänd anlagsklass Ingrid Björne
. .
6/10 Macita's Brown Cassis Karin Berglund, Umeå 1 ökl Leif Roth
. .
. Naturally Nosy Higgins Carola Ek + Macita's godkänd anlagsklass Leif Roth
. .
9/10 Macita's Brown Cassis Karin Berglund, Umeå 2 ökl Leif Roth
. .
27/10 Macita's Olive Oyl Toumo Hellström, Umeå godkänd anlagsklass Leif Roth
. .
5/11 Macita's Oolong Mixture Katrin Edlund, Öjebyn 1 ökl Roger Marklund
. .
5/11 Macita's Duke Ellington Katrin Edlund, Öjebyn godkänd anlagsklass Roger Marklund